+32 477 809272

Lidgelden

 

Hoe inschrijven?

Inschrijven doe je nu via de website van Tennis Vlaanderen.

Ben je reeds lid of lid geweest bij Tennis Vlaanderen en T.K. G.T. KEIHEUVEL, log dan in met je Tennis Vlaanderen ID (jouw TV nummer).

Kijk na het inloggen bij de inschrijvingsprocedure zeker even jouw adres, mail en telefoongegevens na en pas aan indien nodig.

Je kan meedere personen toevoegen in 1 aanvraag. Volg gewoon de instructies.

Nadat jouw inschrijving door ons administratief team werd verwerkt ontvang je een e-mail met een link naar een overschrijvingsformulier waar het correcte over te schrijven bedrag samen met een gestructureerde mededeling vermeld staat.

Na het ontvangen van jouw overschrijving wordt jouw lidmaatschap geactiveerd. Dit kan één of meerdere dagen in beslag nemen vermits dit een manuele verificatie vereist.

Liever inschrijven op de oude manier?

Lidgeld dient betaald te worden via overschrijving op het rekeningnummer 
IBAN: BE27 0016 8697 3173 met vermelding van uw naam, voornaam en geboortedatum

 

inschrijvingsformulier

 

 

 

Lidmaatschap (1 Juli – 31 December)

 

Tennis                   Saldo
Mini:  (2016-2018)            
Jeugd: (2013-2015)        
Junior: (2004-2012)        
Student: (1996-2003)   45
  5
Volwassen: (1900-2003)   60       10
               
Padel              
Mini:  (2016-2018)        
Jeugd: (2013-2015)        
Junior: (2004-2012)        
Student: (1996-2003)   70   5
Volwassen:  (1900-2003)   90   10
               
Tennis en Padel              
Mini:  (2016-2018)        
Jeugd: (2013-2015)        
Junior: (2004-2012)        
Student: (1996-2003)   90   5
Volwassen: (1900-2003)   120   10
               
Squash              
Student: (1996-2003)   85   5
Volwassen: (1900-2003)   105   10
               
Padel en Squash              
Student: (1996-2003)   120   5
Volwassen: (1900-2003)   150   10
               
Tennis en Squash              
Student: (1996-2003)   105   5
Volwassen: (1900-2003)   135   10
               
Tennis Padel en Squash              
Student: (1996-2003)   150
  5
Volwassen: (1900-2003)   180
  10
               
               
Gezinstarief  vanaf 4 personen wonende op zelfde adres    10 % korting

 

Activeer nu jouw T.K. G.T. KEIHEUVEL lidmaatschap via Tennis Vlaanderen website.

 

inschrijvingsformulier

 

LIDMAATSCHAP 2021

Tennis

Mini:               3 - 5 jaar                  (2016-2018)              €         10

Jeugd:           6 - 8 jaar                   (2013-2015)              €          20

Junior:           9 - 17 jaar                  (2004-2012)             €          45

Student         18 - 25 jaar                 (1996-2003)             €          75   (tegoed saldo -15)

Volwassen    vanaf  18 jaar              (1900-2003)             €         100   (tegoed saldo -25)

 Gezinstarief  vanaf 4 personen wonende op zelfde adres    10 % korting

 

Padel

Mini:               3 - 5 jaar                   (2016-2018)              €          15

Jeugd:           6 - 8 jaar                    (2013-2015)              €          30

Junior:           9 - 17 jaar                  (2004-2012)              €          70

Student         18 - 25 jaar                (1996-2003)              €          120  (tegoed saldo -15)

Volwassen    vanaf 18 jaar              (1900-2003)             €           150  (tegoed saldo -25)

Gezinstarief  vanaf 4 personen wonende op zelfde adres    10 % korting

 

Tennis en Padel

Mini:               3 - 5 jaar                   (2016-2018)              €          20

Jeugd:           6 - 8 jaar                    (2013-2015)              €          40

Junior:           9 - 17 jaar                  (2004-2012)              €          90

Student         18 - 25 jaar                (1996-2003)              €          150  (tegoed saldo -15)

Volwassen     vanaf   18  jaar          (1900-2003)             €           200  (tegoed saldo -25)

Gezinstarief  vanaf 4 personen wonende op zelfde adres    10 % korting

 

Squash

Student         18 - 25 jaar                (1996-2003)              €          140  (tegoed saldo -15)

Volwassen    vanaf 18 jaar             (1900-2003)              €          175  (tegoed saldo -25)

 

Tennis en Squash

Student         18 - 25 jaar                (1996-2003)              €          175  (tegoed saldo -15)

Volwassen     vanaf18  jaar             (1900-2003)             €           225  (tegoed saldo -25)

 

Padel en Squash

Student         18 - 25 jaar                (1996-2003)              €          200  (tegoed saldo -15)

Volwassen     vanaf 18  jaar            (1900-2003)             €           250   (tegoed saldo -25)

 

Tennis, Padel en Squash

Student         18 - 25 jaar                (1996-2003)              €          250  (tegoed saldo -15)

Volwassen    vanaf 18 jaar             (1900-2003)              €          300  (tegoed saldo -25)

 

All-in: Tennis, Padel, Squash en Fitness

Student         18 - 25 jaar                (1996-2003)              €          350  (tegoed saldo -15)

Volwassen     vanaf 18  jaar            (1900-2003)             €           400  (tegoed saldo -25)

Koppel           vanaf 18 jaar              (1900-2003)             €          695   (tegoed saldo -25)

 

 Spelers die reeds bij een andere club de bijdrage van Tennis Vlaanderen betaalden, krijgen een korting :

 10 euro volwassenen 

   5 euro jeugd

 

Hoe lid worden van T.K. G.T. KEIHEUVEL?

Lidgeld dient betaald te worden via overschrijving op het rekeningnummer 
IBAN: BE27 0016 8697 3173 met vermelding van uw naam, voornaam en geboortedatum


Voordelen
 • je bent verzekerd voor sportongevallen
 • je kan deelnemen aan interclub, tornooien, activiteiten, ...
 • je bent lid van Tennis Vlaanderen
 • je kan je klassement, prestaties, tornooien,... terugvinden op jouw persoonlijke dashboard
 • je kan online terreinen reserveren
 • Je krijgt kortingen bij Sunweb enTennisDirect
 • Ouders kunnen van een fiscale aftrek genieten als kinderen deelnemen aan sportkampen. 
 • Ziekenfondsen zorgen voor een financiële tussenkomst bij lidmaatschap.

Attest Mutualiteit

 • De mutualiteiten betalen je jaarlijks een deel van je abonnementsgeld terug
 • Hiervoor heb je een attest nodig. Dit kan je zelf downloaden op de site van Tennis Vlaanderen en vervolgens meteen bij je mutualiteit indienen.
 • Hoe vind je dit:
  • Ga naar TennisVlaanderen
  • Log in met je account
  • Je staat nu op je spelersdashboard. Scrol naar beneden naar ‘Clubabonnementen’
  • Daar vind je een link ‘bekijk attest’ om het attest voor je mutualiteit te downloaden. Dit document is reeds getekend door de secretaris van de club.
 • Handtekening of clubstempel te bekomen op het kantoor van de sporthal enkel in de voormiddag.


PRIVACYVERKLARING 

In deze privacyverklaring willen we alle bij TC GT KEIHEUVEL VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC GT KEIHEUVEL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

ü wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

ü de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

ü wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

ü wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

ü wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

ü wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TC GT KEIHEUVEL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TC GT KEIHEUVEL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

ü Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);

ü Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);

ü Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);

ü Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);

ü Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen VZW (contractuele grond);

ü Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);

ü Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);

ü Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);

ü Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

ü Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);

ü Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);

ü Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);

ü Sportongevallen (wettelijke verplichting);

ü Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);

ü Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

TC GT KEIHEUVEL houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

ü leden- en competitie-administratie (Tennis Vlaanderen);

ü tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);

ü terreinreservaties (uitbater cafetaria en Tennis Vlaanderen);

ü sportongevallenverzekering (verzekeraar);

ü internetomgeving (webhosting);

ü nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);

ü bestellingen en betalingen (bestelplatform).

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

ü Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

ü Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;

ü Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

ü Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

ü Alle personen die namens TC GT KEIHEUVEL van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;

ü We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Bewaartermijn

TC GT KEIHEUVEL bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijziging privacy statement

TC GT KEIHEUVEL kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

Wat moet u doen om lid te worden van tennisclub GT KEIHEUVEL

 • Het gepaste bedrag vermeldt in bovenstaande kader overmaken op het rekeningnummer BE27001686973173 VZW TENNISCLUB GT KEIHEUVEL. 
 • Als mededeling de na(a)m(en) vermelden waarvoor het lidgeld wordt betaald en voor wie u het lidmaatschap heeft aangevraagd.
  • De volgende gegevens voor elk aangevraagd lidmaatschap:
   • Naam + voornaam
   • Geboortedatum
   • Adres
   • Telefoonnummer
   • Emailadres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Er zijn geen papieren lidkaarten meer, je ontvangt rechtstreeks een e-mail ter bevestiging van het lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat men slechts kan deelnemen aan interclub, tornooien, trainingen indien men lid is.

*REGLEMENTEN

1. Ieder lid wordt geacht bij zijn toetreding tot de club kennis te hebben genomen van de  reglementen  

en weet dat hij/zij zich blootstelt  aan sancties gaande van tijdelijke uitsluiting tot definitieve wegzending

in geval van overtreding en dit zonder terugbetaling der reeds gestorte bijdragen.

2. Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van de buitenterreinen, de sanitaire installaties in de tennishal,

zijnde de kleedkamers voor dames en heren, toiletten en wasruimten met douches, en dit gedurende het volledige zomerseizoen.

3. Het zomerseizoen begint op 1 april, tenzij anders ingevolge weersomstandigheden of het niet beschikbaar zijn van de terreinen,

en eindigt op 15 oktober.

Gedurende deze periode mogen de terreinen bespeeld worden vanaf 9h00 's morgens,

behalve wanneer het spelen de algemene toestand van de velden zou kunnen schaden of wanneer onderhoudswerken worden uitgevoerd.

De beheerraad beslist eigenmachtig over de beschikbaarheid der terreinen.

De sanitaire installaties staan steeds ter beschikking, behalve zaterdag en zondag  na 18h00.

  

4. De banen zijn alleen toegankelijk voor spelende leden

Toeschouwers zijn bijgevolg niet toegelaten op de banen.

Het is ieder lid toegestaan nazicht uit te oefenen op het voorgaande door inzage te vragen

van lidkaart en/of identiteitskaart. Overtredingen dienen ter kennis gebracht .

  

5. Leden en genodigden dienen op de banen gekleed te zijn in tenniskledij, welke in

overeenstemming is met de geldende normen van Tennis Vlaanderen.

Bijzondere aandacht dient besteed aan het feit dat enkel tennisschoenen toegelaten zijn

zonder noppen, met uitsluiting van elk ander schoeisel.

  

6.Na iedere speelbeurt dient het terrein in onberispelijke staat achtergelaten te worden; de

 gravelterreinen dienen geborsteld of gesleept te worden

7. Het roken en gebruik van glazen zijn niet toegelaten binnen de speelvelden. Niet

 alcoholhoudende dranken in flesjes zijn wel toegelaten.

 De ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen.

 Dieren zijn niet toegelaten op de terreinen.

  

 8.Wellevendheid en sportiviteit gebieden aan iedere speler met eigen uitrusting te spelen.

 Hier wordt voornamelijk op de tennisballen gewezen; deze die niet tot het eigen speelveld

 behoren, worden overgemaakt aan de andere speelvelden.

   

9.Behoudens wanneer anders is bepaald, zijn de spelregels van de Koninklijke Belgische

Tennisbond van kracht.

   

10.De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk

 voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor vervreemding van

 persoonlijke voorwerpen of geld. Laat niets in de kleedkamer liggen.

   

11.De beheerraad is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd door een

 gemeenschappelijke polis van Tennis Vlaanderen.

12.Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling van seksueel,

fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag te stellen t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen,

diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen,

intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.  

Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club.

.

   

REGELING DER SPEELBEURTEN

  

Elke spelbeurt duurt één uur, behalve voor de dubbelspelen (waar de speelbeurt 2 uur na mekaar mag duren) .

De 2 of 4 leden, die een speelbeurt  wensen, zijn verplicht te reserveren Wie dit nalaat heeft geen enkel recht op verhaal, en dient onmiddellijk het terrein te verlaten op verzoek van iemand die wel deze regel respecteerde.

Een nieuwe reservatie kan slechts gebeuren na afloop van de vorige speelbeurt, m.a.w. men kan niet méér dan éénmaal inschrijven alvorens te spelen.

Bij het niet aanbieden dient de reservatie tijdig geschrapt te worden, zodat andere kunnen inschrijven op het vrijgekomen terrein.

Jongeren die een jeugdlidkaart hebben, kunnen slechts reserveren voor speelbeurten tot 18h00.  

Er kan niet ingeschreven worden op terreinen voorbehouden voor trainingen, interclub of tornooien. Tijdens officiële wedstrijden neemt de wedstrijdleider alle beslissingen inzake terreinbezetting. Deze beslissingen zijn onherroepelijk en onaanvechtbaar.

 • All
 • Accomodatie
 • Activiteiten
 • Buienradar
 • Buitenterreinen
 • Weerkomendedagen
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Van april tot oktober kan op 6 buitenterreinen waarvan 4 verlicht getennist worden. .
  Read More
  • Accomodatie
  • Buitenterreinen
 • Interclub 2021 Inschrijven: • Het inschrijven van ploegen en spelers kan enkel via e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. • De ploegen / spelers en gewestelijke richtlijnen
  Read More
 •     Clubavond Padel   Zaterdag 17 juli organiseren wij een clubavond voor al onze padel leden. Kom gezellig mee
  Read More
  • Activiteiten
 • Blijft het droog vandaag?

  Blijft het droog vandaag?

  Neerslagverwachting komende uren.
  • Buienradar
 • De binnenterreinen hebben een nieuwe LED-verlichting.
  Read More
 • Welk weer mogen we de komende dagen verwachten?
  Read More
  • Weerkomendedagen
load more hold SHIFT key to load all load all

SNEL CONTACT